Om kursene:

Hovedtyngden av kursene holdes i Molde med omegn, men kan også holdes i andre deler av landet.

I tillegg kan alle kursene  på forespørsel kjøres som bedriftinterne kurs eller i regi av lag/foreninger.


Båtførerprøven:


Båtførerprøven gjelder for båter opptil 15 meter.
Lovpålagt fra år 2010.

Kurset kjøres over fire kvelder.

Kurset starter med teori om ferdsel på sjøen og sjømannskap. Deretter er det forståelse av kart, kartoppgaver og spleising/ knuter på tau, sjøveisregler, navigasjonsinstrumenter og førstehjelp.

Eksamen holdes ikke på kurset.

Maritim radio SRC/ VHF:

Maritim radio SRC/VHF er radiokommunikasjonssystem til sjøs og til lands.

Kurset inneholder teori om bruk og virkemåte av VHF, praktisk bruk.

Kurset kjøres over tre kvelder, på tilsammen 12 timer. Avsluttes med skriftlig eksamen.

Ved bestått eksamen, får en SRC/ VHF sertifikat.

Maritim radio ROC:

Maritim radio ROC er radiokommunikasjonssystem til sjøs (A1) og til lands.

Kurset inneholder teori om bruk og virkemåte av VHF, praktisk bruk.

Kurset kjøres over fire dager, på tilsammen 39 timer. Avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen.

Ved bestått eksamen, får en ROC sertifikat.

Fritidsbåtskipper sertifikat D5LA:

 

 

Oterhals Båt & Kurs er godkjent ifra Sjøfartsdirektoratet.

 

Fritidsbåtskippersertifikatet gjelder for skipper og styrmann, av fritidsbåter inntil 24. meter.

Kurset har en varighet på 120 undervisningstimer og avsluttende eksamener i hvert fag.

Fartsområdet er Stor Kystfart.

(Stor kystfart: inntil 20 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes - Limfjordens vestmunning og Karlskrona - Svinemünde.)

 

Ved å utvide kurset med 45 timer, får en utstedt Fritidsbåtskippersertifikatet (D5LA) World Wide.

 

Teoridelen for Fritidsbåtskipperen, dekker teorien for å løse ”Fiskeskippersertifikatet klasse C for Bankfiske 1”.

Det er båter opp til 15 meter lengde, men under 50 Bruttotonn.

  

Kurset omfatter emna navigasjon, navigasjonsmidlar, sjøveisreglar og brovakthold, skipslære, tryggleik (førstehjelp og redning/brannvern) , teknologi/motorlære. Viser til læreplanen for detaljer.

 

Kurset har en varighet på 120 skoletimer og det er avsluttende eksamen i hvert fag.

Pensum for ”Fritidsbåtskipper D5L”:

 1. Navigasjon                                        40 timer, avsluttes med skriftlig eksamen.
 2. Navigasjonsmidler                             16 timer, avsluttes med muntlig eksamen.
 3. Sjøveisregler og brovakthold             18 timer, avsluttes med skriftlig eksamen.
 4. Skipslære                                          18 timer, avsluttes med skriftlig eksamen.
 5. Sikkerhet                                          18 timer, avsluttes med skriftlig eksamen.
 6. Teknologi/ motorlære                        10 timer, avsluttes med skriftlig eksamen.
  Total                                                120 timer

 

Tilegg for pensum for ”Fritidsbåtskipper D5LA”:

 1. Navigasjon
 2. Navigasjonsinstrument
 3. Meteorologi og oseanografi               45 timer, avsluttes med skriftlig eksamen.
  Total                                                165 timer.

 

Dette kurset (D5LA) vil bli kjørt, visst det er ønske om det.

 

For å få utstedt Fritidsbåtskipper sertifikatet, kreves det godkjent helseattest og fartstid.

 

Fartstid:

Fartstid skal dokumenteres ved framleggelse av sjøfartsbok, fartsoppgave eller erklæring som er bevitnet av politi eller andre som må anses å ha kjennskap til den fartstid som søkes godkjent. Bevitnelser fra nær familie godtas ikke.

 Fartstidsalternativer:

 • Disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år.
 • Disponert og brukt regelmessig et fartøy i minst 3 år, samt bestått godkjent praktisk utsjekk.
 • 12 md. fartstid som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt, fortøyning, laste- og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer. Slik fartstid kan også opptjenes i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare innretninger med eget fremdriftsmaskineri.

For de som mangler fartstid, søker Oterhals Båt & Kurs om å bli godkjent for praktisk utsjekk

 

Helseattest:

Det kreves en gyldig helseerklæring, som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, samt allmenn helsetilstand. Erklæringen skal ikke være eldre enn ett år dersom ikke annen

gyldighet er angitt.

 

Oterhals Båt & Kurs har kjøpt inn topp navigasjonsinstrumenter på kurslokalet.

Navigasjonsutstyr ifra Raymarine:

 • Radar.
 • Ekkolodd.
 • Logg.
 • Autopilot.
 • AIS mottaker.
 • Kartplotter.
 • GPS.
 • VHF.